අද දෙරණ රාත්‍රී 06.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2021.10.20 | Ada Derana Prime Time News BulletinAda Derana Prime Time News Bulletin 06.55 pm – 2021.10.20
අද දෙරණ රාත්‍රී 06.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2021.10.20

0:00 – සිරස්තල​ | Headlines

2:31 -වස් සමය නිමා කෙරෙන වප් පොහොය අදයි… | Vap Full Moon Poya observed today…

4:57 – ආනයනය කළ දියර පොහොර ගැන විද්වත් මතය… | Experts’ opinion on imported liquid fertilizer consignment

11:25 – අදත් උණුසුම්වූ ගොවි විරෝධතා… | Farmers’ protests demanding fertilizer escalate

16:27 – පොහොර අර්බුදය ගැන පළවූ දේශපාලන අදහස්… | Views expressed by politicians on fertilizer issue

18:24 – රට තුළ සුදු සීනි හිඟයක් ? | Shortage of white sugar in the country?

20:43 – සිසුන් 200ට අඩු පාසල් ප්‍රාථමික අංශ හෙට ඇරෙයි

24:14 – තවදුරටත් දීර්ඝ වූ සංචරණ සීමා… | Interprovincial travel restrictions further extended

26:22 – මිත්‍රත්වයට නව ජීවයක් දුන් කුෂිනගර් ගුවන්තොටුපොළ… | Kushinagar Airport inauguration boosts bilateral ties between India, Sri Lanka

29:11 – පුවත් කෙටියෙන් | News in Brief

This video was uploaded for news reporting purposes…

Watch More Video –
#adaderana #derananews #NEWS_ALERT #news #srilanka #live